A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Эхлэл / Үйл ажиллагааны ил тод байдал

Үйл ажиллагааны ил тод байдал

Үйл ажиллагааны ил тод байдал

Эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны стратегийн зорилт, зорилго, тэргүүлэх чиглэл болон тэдгээрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний үр дүн, зохион байгуулалтын бүтцийг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх Байгууллагын эрхэм зорилго, зорилт, алсын харааг коридорт байрлуулав. Байгууллагын зорилго, зорилтын хүрээнд багш дасгалжуулагчдыг, албан хаагчдыг  чадавхижуулж …

Дэлгэрэнгүй »